خانه » برچسب آرشیو: یاد دوران گذشته بخیر

برچسب آرشیو: یاد دوران گذشته بخیر

یاد دوران گذشته بخیر…

یـاد دوران گـذشته بخـیر…! زندگی که به زیبایی در حـرکت بود.. تکنـولوژی آن را له نـکرده بود.. یاغـی گری هـای مدرن زندگی را تغیـیر نداده بود..!؟ . در خـانه همیشه باز بود.. دلا پر از یـاد خـدا بـود.. ز زرق و برق دنیـا دلای مـا جدا بود..! . یـادش بخـیر قـدیما…! چای همیشه دم..! بساط چای منقلی.. جـای god by ...

ادامه مطلب »