خانه » برچسب آرشیو: پدر و دختر

برچسب آرشیو: پدر و دختر

نامه ی یک پدر به دخترش…

دخترکم برای کسی که برایت نمیجنگد نجنگ…. چرا اشکهایت را هر روز پاک کنی….کسی که باعث گریه ات میشود پاککن… دخترکم به سوی کسی که ناز میکنددست نیاز دراز نکن…بیاموز این تو هستی که باید ناز کنی…. دخترکم تو زیباترینی… .همیشه با این باور زندگی کن…خودت را فراموش نکن… . شاید گریه یا خنده ات برای بعضی هابی ارزش باشد….اما ...

ادامه مطلب »