خانه » برچسب آرشیو: معلم فداکار

برچسب آرشیو: معلم فداکار

معلم فداکار مریوانی

به گزارش گروه فرهنگی نوگل باغ ؛ مدرسه شیخ شلتوت مریوان، دانش آموزی با بیماری ناشناخته ای دارد که جثه نحیفش را آزار می دهد، موهایش را، شیطنت ها و بازی های کودکانه اش را گرفته و اگر فرشته ای برای نجاتش نمی رسید، روح و روانش هم در این بازی سخت زندگی، او را به خاطره ها می سپرد. ...

ادامه مطلب »