خانه » برچسب آرشیو: عبور لحظات زندگی

برچسب آرشیو: عبور لحظات زندگی

اگر میدانستم ..

اگر میدانستم که عمر زندگی مثل گل کوتاه است، لحظه هارا غنیمت  می شمردم چون هرگز قادر به برگشت زمان نبودم  و نمی توانستم دوباره آن ها را تجربه کنم.  اگر میدانستم…..از هر روز خود روزی نو می ساختم و در هنگام غم و اندوه به دامان با صفای طبیعت پناه می بردم  و با دبدن سبزی زندگی، به خود ...

ادامه مطلب »