خانه » برچسب آرشیو: سایت مطالب مهم ابتدایی

برچسب آرشیو: سایت مطالب مهم ابتدایی

۲۲نکته برای ایجاد عادتهای مطلوب مطالعه در انجام تکالیف دانش آموزان

نکته ۱: زمان‌ و‌ ‌مدت انجام تکلیف برای دانش‌آموزان براساس تفاوت‌های فردی، دوره تحصیلی و شرایط مدرسه و معلم‌ها متفاوت است. تعیین زمانی محدود و متناسب با شرایط، کمک می‌کند که از هشدار‌ دادن مکرر به آن‌ها و عصبانیت بپرهیزید.   نکته ۲: انجام تکلیف شب و آمادگی قبل و پس از درس، باید از همان سال‌های آغاز تحصیل، جای ثابتی ...

ادامه مطلب »