خانه » برچسب آرشیو: روشهای ترمیم بدخطی کودکان

برچسب آرشیو: روشهای ترمیم بدخطی کودکان

راهکارهایی برای تقویت دست خط کودکان

خط خوب یکی از مهارت هایی است که باید از سن کم یعنی از دوره ی آمادگی به دانش آموزان آموخته شود در غیر این صورت بخشی از فرایند یاددهی ، یادگیری دچار نقص خواهد شد (آموزش وپرورش باید از خرد سالی شروع شود زیرا در این مرحله اگر اموزش صورت گیرد پایدار تر خواهد بود) از این رو درک ...

ادامه مطلب »