خانه » برچسب آرشیو: درباره امام زمان

برچسب آرشیو: درباره امام زمان

شعری در وصف امام زمان(عج)

من که هر شام و سحر پرسش حال تو کنم چه شود گر نفســـــــی سیر جمــال تو کنم ای شفــــای دل غمدیده غبار غـــــــــم تــو پاک از این آینه کی گرد مـــــــلال تو کنم دوست دارم که شود هستی من یک سر چشم به امیــــــــدی که تماشای جمــــــــال تو کنم دوســــت دارم که شوم قطره‌ی اشکی شایــد هاشـــــــمی طلعت من، ...

ادامه مطلب »