خانه » برچسب آرشیو: حکایت گذر عمر

برچسب آرشیو: حکایت گذر عمر

همه عمرت از کف رفته است…

کسی سراغِ گردو فروشی رفت وگفت:می شود همۀ گردوهایت را رایگان به من بدهی. گردو فروش با تعجّب به او نگاه کرد و جوابی نداد. دوباره پرسید:می شود ، یک کیلو گردو به من مجّانی بدهی؟ وباز با سکوت مواجه شد. پس خواهش می کنم دست کم یک عدد گردو مجّانی به من بدهید. اوآنقدر اصرار کرد تا بالاخره گردو ...

ادامه مطلب »