خانه » برچسب آرشیو: تصویر متحرک شب قدر

برچسب آرشیو: تصویر متحرک شب قدر

شب قدر

باران نور برخیز! بیدار شو! گوش کن! صدای بال فرشتگان را می شنوی؟ نگاه کن! باران نور را می بینی؟ عطر حضور را احساس می کنی؟ برخیز و برسجاده دعا بگشا دلت را به او بسپار و وجودت را غرق تمنا کن! امشب آسمان به زمین نزدیک می شود و کریمانه، دل های کویری را ستاره باران می کند. امشب، ...

ادامه مطلب »