خانه » برچسب آرشیو: تبریک روز زن

برچسب آرشیو: تبریک روز زن

مادرم روزت مبارک

تو ای مــــــادر که یک عمره دلـــــت با غصــــه دم ســــــازه صبــــــوری های تو مــــــادر منو به گریـــــــه میندازه مثــــــل یک طفــــل خواب آلوده من محـــتاج آغــــــوشم از اون لالاییات مـــــادر بخون بازم توی گوشــــــم برای ســـــــرنوشت مـــــن تو دلــــــواپس ترین بـــــــودی برای اشــــکهای من همیشه آستیــــن بودی تــــــو ای همیشـــــــه! غم خوارم تو ای مـــطرح ترین یارم! به نام ...

ادامه مطلب »